Xiulin Jiawan Shinto Shrine
Xiulin Jiawan Shinto Shrine Xiulin Jiawan Shinto Shrine
Xiulin Jiawan Shinto Shrine
Category:Historic Buildings Level:County-level
Township:  Xiulin Township

Address:  Behind Jingmei Elementary School, Jingmei Vil., Xiulin Township, Hualien County 972

Xiulin Jiawan Shinto Shrine

Xiulin Jiawan Shinto Shrine